Vivena Natura (Vivena-Natura sp. z o.o.) jest liderem w Polsce na rynku produkcji ściółek dla zwierząt przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych np. hodowla brojlera kurzego i indyków oraz hodowla koni rekreacyjnych i sportowych.

Vivena Natura koncentruje się na produkcji i sprzedaży środków zaopatrzenia do produkcji zwierzęcej:

   • Ściółki dostosowane specjalnie do potrzeb zwierząt:
    – drób – brojlery kurze, indycze, nioski, stada rodzicielskie, wylęgarnie,
    – konie – sportowe i rekreacyjne,
    – bydło – produkcja mleczna i mięsna,
    – zwierzęta domowe hodowane hobbistycznie – gryzonie, świnki morskie, koty a nawet gady
   • Zaopatrzenie wytwórni pasz i producentów w komponenty paszowe:
    – sprzedaż makuchu rzepakowego i innych rolniczych komponentów (DDGS (podestylacyjny susz zbożowy), oleje spożywcze, śruty) przeznaczonych do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych

Drugą działalnością prowadzoną przez Spółkę jest Ochrona środowiska w zakresie:
– odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami,
– rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
– produkcja i sprzedaż środka poprawiającego właściwości glebowe Opti Kompo 43,
– doradztwo w zakresie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, wsparcie przy uzyskiwaniu pozwoleń oraz współpraca w zakresie prowadzenia bieżącej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Rys historyczny Vivena Natura

2009/ 2010 Powstanie przedsiębiorstwa Vivena-Natura Sp. z o.o. Rozpoczęcie budowy Zakładu Produkcyjnego w Prochowicach. Podpisanie stałego kontraktu z EDF Paliwa (dawniej Energokrak SA). Przejęcie rekultywacji składowisk w gminie Borów i Kondratowice.
2011 Podpisanie umowy na rekultywację zamkniętych składowisk odpadów komunalnych w gminie Ruja (3 składowiska). Lipiec – pierwsze rozruchy linii produkcyjnej do produkcji peletu ze słomy.
2013 Mimo załamania rynku zielonych certyfikatów – utrzymanie produkcji i sprzedaży peletu ze słomy. Pierwszy pełny rok produkcyjny w nowym zakładzie w Prochowicach. Rekordowa roczna wielkość kontraktacji i skupu słomy.
2013 Nawiązanie współpracy z elektrowniami w Bogatyni i Opolu, rozpoczęcie dostaw. Poszerzenie oferty biomasy o pelet z łuski słonecznika.
2014 Rozpoczęcie obrotu technicznym olejem rzepakowym (do produkcji biopaliw). Rejestracja środka polepszającego właściwości gleby Opti Kompo 43 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpoczęcie eksportu peletu ze słomy. Rozpoczęcie sprzedaży profesjonalnej ściółki Pellet Lectum w Polsce.
2015 Rozpoczęcie obrotu komponentami paszowymi. Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rogoźnik gm. Ruja.
2016 Rozszerzenie oferty ściółek o produkty dostosowane do wymagań kolejnych grup zwierząt, oraz rozpoczęcie sprzedaży ściółek o wydłużonej trwałości. Otwarcie internetowego sklepu ze środkami produkcji rolnej i hodowli – hotfarm.pl Zakończenie rekultywacji Wągrodno i Ruja w gm. Ruja.

 

Grupa Osadkowski Cebulski

Vivena Natura jest spółką-córką firmy Osadkowski-Cebulski i wchodzi w skład grupy Osadkowski Cebulski. Połączenie możliwości spółek tworzących Grupę Osadkowski Cebulski pozwala nam podejmować nowe, nawet największe wyzwania i jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów.

osadkowski-logo osadkowski-cebulski-logo osadkowski-sa-logo

Razem posiadamy:

  • 620 zatrudnionych pracowników
  • 20 punktów handlowych w kraju
  • 140 tyś. ton łącznej pojemności magazynów zbożowych