Firma Vivena-Natura jest producentem naturalnego paliwa ze słomy przeznaczonego do stosowania w gospodarstwach domowych.

Agro-groszek Pelleco to w 100% naturalne paliwo, które idealnie nadaje się dla Twojego domu. Jest produkowane ze słomy zakupionej w lokalnych gospodarstwach rolnych, a ulepszony skład powoduje bardzo dobry przebieg procesu spalania. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego składu w wielu kotłach nam się udało  wyeliminować negatywne skutki spalania peletu ze słomy, w postaci zażużlania, szlakowania rusztu, tworzenia się czap oraz spieków.

Główne zalety Pellecto

  • tańsze ciepło – bardzo atrakcyjna cena oraz gwarantowana wilgotność (10%) i wartość opałowa powyżej 15MJ/kg,
  • popiół na grządki – znika problem zagospodarowania popiołu, może być on wykorzystywany jako nawóz w ogrodzie lub na polu,
  • czysta kotłownia – agro-groszek Pelleco nie brudzi tak jak węgiel czy ekogroszek,
  • czyste powietrze – zerowa emisja CO2 (OZE), niższe emisje tlenków siarki i azotu oraz pyłów.

Agro-groszek Pelleco

Agro-groszek Pelleco

Popiół z agro-groszku Pelleco

Popiół z agro-groszku Pelleco

Agro-groszek Pelleco

Agro-groszek Pelleco

Agro-groszek Pelleco

Agro-groszek Pelleco

Wyniki badań ( na podstawie raportu z badań nr 820/ZK/2011 z ICHPW)

  • wartość opałowa – 15,3 MJ/kg
  • ciepło spalania – 18,4 MJ/kg
  • zawartość popiołu – ok. 9,0%
  • zawartość siarki – ok 0,1%
  • zawartość chloru – ok. 0,1%
  • średnica – 6,0mm
  • długość 10-40mm

Dwutlenek węgla, który wydziela się podczas spalania agro-groszku Pelleco, jest asymilowany podczas wzrostu zbóż, z których jest produkowany. CO2 krąży w obiegu zamkniętym, a długość cyklu wyznacza okres wegetacyjny zbóż. Dzięki związkowi z naturalnymi procesami, agro-groszek Pelleco posiada dodatkową zaletę – proekologiczność. Niesie ze sobą znacznie mniejszą emisję tlenków siarki, azotu, węgla i pyłów, niż przy konwencjonalnych źródłach energii. Po spaleniu agro-groszku Pelleco powstaje popiół łatwy do zagospodarowania, w przydomowym ogródku, jako nawóz zawierający nawet do 20% potasu.

Przed użyciem paliwa agro-groszek Pelleco, należy sprawdzić zgodność jego parametrów z minimalnymi wymaganiami określonymi przez producenta kotła. Dla każdego kotła producent podaje opał dedykowany np. 23/08/10 (wartość opałowa 23 MJ/kg; do 8% popiołu, do 1,0%  siarki). Oznacza to, że wartość opałowa stosowanego paliwa wg producenta nie powinna być mniejsza od zalecanej, a zawartość siarki i minerałów nie może być większa od wytycznych.  Zdarza się, że producent wskazuje możliwość stosowania paliwa zastępczego do spalania w kotle.