Makuch rzepakowy nieekstrudowany

Powstaje w procesie przerobu nasion rzepaku, podczas produkcji oleju metodą wytłaczania na zimno. Makuch rzepakowy charakteryzuje się nie tylko wysoką zawartością białka, ale jest również dobrym źródłem łatwo dostępnej energii. Zawartość białka ogólnego w makuchu rzepakowym wiąże się z zawartością tłuszczu i waha się od 30 do 34%. Zawartość energii metabolicznej w makuchu wynosi dla świń 11-12 MJ/kg, a dla drobiu od 11 do 14 MJ/kg i zwiększa się wraz z zawartością tłuszczu surowego. Zawartość tego ostatniego oscyluje między 9 a 15%. Z uwagi na korzystny skład kwasów tłuszczowych, makuch rzepakowy jest bardzo dobrym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (głównie linolowego (C18:2) i linolenowego (C18:3)).

 

 

Śruta rzepakowa

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa powstaje z tłoczenia nasion w technologii na gorąco, po którym następuje ekstrakcja tłuszczu rozpuszczalnikami organicznymi. Śruta zawiera więcej białka ogólnego (35–37%) oraz mniej tłuszczu surowego (do 4%), gdyż ekstrakcja jest procesem najbardziej wydajnym, jeśli chodzi o pozyskiwanie tłuszczu z nasion.

Podestylacyjny szusz zbożowy z kukurydzy (DDGS)

Dried Distiller’s Grains with Solubles czyli podestylacyjny susz zbożowy uzyskiwany w procesie produkcji etanolu z kukurydzy to znakomity surowiec paszowy o wysokiej zawartości białka. DDGS ma zastosowanie w żywieniu bydła, świń oraz drobiu. Udział DDGS-u w dawce żywieniowej zależy od gatunku i grupy żywieniowej.

DDGS od dawna stosuje się w żywieniu krów mlecznych w USA. Traktowane są jako pasze białkowe mimo, iż zawierają znaczącą ilość energii netto (2,25 Mcal/kg). O stosunkowo wysokiej wartości energetycznej decyduje wysoka zawartość tłuszczu oraz włókna, które charakteryzuje się wysoką strawnością ze względu na niską zawartość ligniny. DDGS charakteryzuje się wysoką zawartością białka, o ograniczonym rozkładzie w żwaczu (tzw. białka chronionego) by-pass. Średnio połowa białka nie ulega rozkładowi w żwaczu, dzięki czemu jest ono lepiej dostępne w jelicie. Przesunięcie białka na dalsze odcinki układu pokarmowego zapewnia pokrycie zapotrzebowania krowy na poszczególne aminokwasy oraz wzrost produkcji mleka.

Niestety ze względu na niską zawartość lizyny, DDGS nie powinien być stosowany w żywieniu krów wysokomlecznych w dawkach większych niż 20% suchej masy dawki. Większe ilości DDGS można stosować w żywieniu krów otrzymujących w dawce podstawowej kiszonkę z lucerny powiędniętej lub traw albo zielonkę pastwiskową.

 

 

Olej rzepakowy spożywczy tłoczony na zimno

Olej rzepakowy stosowany jest do natłuszczania paszy jako alternatywa do droższego oleju sojowego, jednocześnie dużo dłużej zachowuje świeżość i przydatność do skarmiania w porównaniu z olejem rybnym. Natłuszczone pasze nie pylą się, mają lepszą konsystencję i są lepiej przyswajane przez zwierzęta. Olej rzepakowy zawiera ok. 5,7% kwasów nasyconych. Reszta to nienasycone, w tym wielo­nienasycone, do których należą głównie niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Stanowią je: kwas oleinowy – 53%, kwas linolowy – 20% oraz kwas linolenowy – 9%.

Komponenty dostępne po wcześniejszym zamówieniu lub okresowo

  • Wywar gorzelniczy kukurydziany (8-15% suchej masy)
  • Podestylacyjny susz zbożowy z kukurydzy (DDGS) – importowany
  • Śruta słonecznikowa
  • Wysłodki buraczane
  • Olej kukurydziany spożywczy
  • Olej sojowy spożywczy