Pellet Lectum to najbardziej chłonna ściółka dla zwierząt na rynku, jest w stanie przyjąć do 370% cieczy w stosunku do swojej wagi. Dzięki czemu uzyskujemy miękkie, sprężyste i higieniczne podłoże. Ściółka Pellet Lectum jest czysta, szybka i łatwa do użycia, jest to produkt proekologiczny i ulega szybkiej biodegradacji po wykorzystaniu.

Ściółka dla zwierząt – 100% słomy 

Podłoże Pellet Lectum jako ściółka dla zwierząt jest wyprodukowane wyłącznie z wysokiej jakości słomy zbożowej ze zbiorów na Dolnym Śląsku, bez dodatków polepszających peletyzację. Do produkcji przyjmowana jest jedynie słoma wyselekcjonowana o odpowiednich parametrach a odpady z produkcji wykorzystywane są w produkcji kompostów.

Najlepiej pochłania wilgoć – do 370% wagi

Ściółka dla zwierząt Pellet Lectum jest przygotowany ze słomy zbożowej, która dzięki rozdrobnieniu na bardzo małe frakcje i ekstruzji pod wysokim ciśnieniem uzyskuje wielokrotnie większa chłonność niż pocięta słoma, dzięki czemu pozwala wiązać większe dawki uryny, a w powietrzu unosi się mniej drażniącego amoniaku i nieprzyjemnego zapachu. Oznacza to również rzadsze dościelanie stanowisk.

    • Podłoże wolne od bakterii, drobnoustrojów chorobotwórczych i chorób grzybowych. Ściółka Pellet Lectum w procesie produkcji jest poddawana obróbce w wysokiej temperaturze dzięki czemu, w przeciwieństwie do tradycyjnej słomy, eliminowana jest większość bakterii oraz chorób fungicydowych.
    • Produkt czysty i łatwy do użycia. Forma peletu o średnicy 6mm i długości 10-25 mm, jest bardzo łatwa do rozłożenia (rozsypania) na stanowisku.
    • Łatwiejsze czyszczenie i wymiana ściółki Pellet Lectum niż słomy i mniej dościelania
    • Długotrwałe działaniei oszczędności czasu. Podłoże Pellet Lectum wymaga rzadszej wymiany niz słoma, a sama wymiana ściółki trwa krócej dzięki czemu oszczędzamy czas.
    • Wymaga mniej miejsca do przechowywania niż słoma a jej transport jest tańszy. Obserwacja podłoża z pelletu ze słomy stosowanego w wylęgarni drobiu wykazała bardzo dobrą przydatność tego typu ściółki dla drobiu.

Tabela porównanie parametrów

 

Krótka słoma
Pellet Lectum Trociny drzewne Ściółka z papieru
Ciepłochłonność
(izolacyjność) ściółki.
średnia bardzo dobra dobra bardzo dobra bardzo dobra
Stan 1 tydzień częściowo związana
wokół poideł i kramideł
bardzo sucha sucha bardzo sucha bardzo sucha
Stan 2/3 tydzień częściowo związana bardzo sucha i luźna częściowo związana bardzo sucha i luźna bardzo sucha i luźna
Stan od 5 tygodnia prawie cała związana
– zaskorupienie
nadal sucha i luźna częściowo związana
i fragmenty całkiem związane
częściowo związana i stała nadal sucha i luźna
Zapylenie występuje brak brak brak występuje
Ocena końcowa dostateczna bardzo dobra zadowalająca dobra bardzo dobra