Lectum to najbardziej chłonna ściółka dla zwierząt na rynku, jest w stanie przyjąć do 370% cieczy w stosunku do swojej wagi. Dzięki czemu uzyskujemy miękkie, sprężyste i higieniczne podłoże. Ściółka Lectum jest czysta, szybka i łatwa do użycia, jest to produkt proekologiczny i ulega szybkiej biodegradacji po wykorzystaniu.
Logo pellet lectum

Zalecamy stosowanie ściółki przygotowanej specjalnie dla wybranej grupy zwierząt.
Firma Vivena oferuje szeroki wachlarz ściółek do zastosowań profesjonalnych:
Lectum 6.6
Lectum 6.3
Lectum 6.3 AC+
Lectum 6.3 K
Lectum 6.1
Lectum Pets 6.6
Lectum Pets 6.3

rodzaje ściółki lectum

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Ściółka Pellet Lectum w procesie produkcji jest poddana obróbce termicznej w temperaturze ponad 90oC pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu, w przeciwieństwie do tradycyjnej słomy, zawiera śladowe ilości grzybów i pleśni oraz bardzo małą zawartość drobnoustrojów.

Każda partia wyprodukowanej ściółki jest badana w Weterynaryjnym Laboratorium Diagnostycznym Lab – Vet.
Norma zakładowa:
Wilgotność 8 – 13 %
Obecność Salmonella sp. brak
Liczba drożdży i pleśni. Nie więcej niż 10^5 w 1g

Chłonność – do 370% wagi

Ściółka dla zwierząt Lectum jest przygotowany ze słomy zbożowej, która dzięki rozdrobnieniu na bardzo małe frakcje i ekstruzji pod wysokim ciśnieniem uzyskuje wielokrotnie większa chłonność niż pocięta słoma, dzięki czemu pozwala wiązać większe dawki uryny, a w powietrzu unosi się mniej drażniącego amoniaku i nieprzyjemnego zapachu. Oznacza to również rzadsze dościelanie stanowisk.

  • Podłoże wolne od bakterii, drobnoustrojów chorobotwórczych i chorób grzybowych. Ściółka Pellet Lectum w procesie produkcji jest poddawana obróbce w wysokiej temperaturze dzięki czemu, w przeciwieństwie do tradycyjnej słomy, eliminowana jest większość bakterii oraz chorób fungicydowych.
  • Produkt czysty i łatwy do użycia. Forma peletu o średnicy 6mm i długości 10-25 mm, jest bardzo łatwa do rozłożenia (rozsypania) na stanowisku.
  • Łatwiejsze czyszczenie i wymiana ściółki Pellet Lectum niż słomy i mniej dościelania
  • Długotrwałe działaniei oszczędności czasu. Podłoże Pellet Lectum wymaga rzadszej wymiany niz słoma, a sama wymiana ściółki trwa krócej dzięki czemu oszczędzamy czas.
  • Wymaga mniej miejsca do przechowywania niż słoma a jej transport jest tańszy. Obserwacja podłoża z pelletu ze słomy stosowanego w wylęgarni drobiu wykazała bardzo dobrą przydatność tego typu ściółki dla drobiu.

Miękkość i sprężystość

  • Miękkie i sprężyste podłoże już od zaścielenia – dzięki odpowiednio dobranej frakcji kurnik może być od razu zasiedlany.
  • Bezpieczne po spożyciu (frakcja 6.3 ogranicza ryzyko niedrożności układu pokarmowego ptaków w przypadku zjedzenia ściółki).
  • Bezpieczniejsze niż ściółka z peletu drzewnego w przeciwieństwie do peletu z drewna gatunków iglastych i części liściastych – nie wydzielają szkodliwych fenoli.

Ściółka dla zwierząt – 100% słomy

Podłoże Lectum jako ściółka dla zwierząt jest wyprodukowane wyłącznie z wysokiej jakości słomy zbożowej ze zbiorów na Dolnym Śląsku, bez dodatków polepszających peletyzację. Do produkcji przyjmowana jest jedynie słoma wyselekcjonowana o odpowiednich parametrach a odpady z produkcji wykorzystywane są w produkcji kompostów.

Tabela porównanie parametrów

Krótka słoma Lectum Trociny drzewne Ściółka z papieru
Ciepłochłonność
(izolacyjność) ściółki.
średnia bardzo dobra dobra bardzo dobra
Stan 1 tydzień częściowo związana
wokół poideł i kramideł
bardzo sucha sucha bardzo sucha
Stan 2/3 tydzień częściowo związana bardzo sucha i luźna częściowo związana bardzo sucha i luźna
Stan od 5 tygodnia prawie cała związana
– zaskorupienie
nadal sucha i luźna częściowo związana
i fragmenty całkiem związane
częściowo związana i stała
Zapylenie występuje brak brak brak
Ocena końcowa dostateczna bardzo dobra zadowalająca dobra