Vivena-Natura Sp. z o. o. jest również producentem organicznego środka poprawiającego właściwości gleby OptiKompo 43. Naszym celem jest poprawa jakości gleb w gruntach rolnych oraz ogrodach poprzez stosowanie naturalnego komponentu glebowego. W trosce o zachowanie walorów środowiska przyrodniczego Vivena-Natura Sp. z o.o. wytwarza z odpadów biodegradowalnych kompost, będący idealnym dodatkiem do gleby.