Prowadzimy sprzedaż peletu drzewnego przeznaczonego do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych. Produkujemy również modyfikowany pelet ze słomy o polepszonych właściwościach spalania pod kątem małych kotłów przydomowych.