INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Vivena-Natura Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: www.vivena.pl
  telefonicznie: 601-092-316
 2. Dane Sprzedawcy:
  Nazwa: Vivena-Natura Sp. z o.o.
  Siedziba: ul. Wrocławska 68, 59-230 Prochowice
  NIP: 6912438746
  REGON: 020984038
  KRS: 0000332212
 3. Kapitał zakładowy 1 500 000 PLN. wypłacony w całości.
  online: www.vivena.pl
  e-mail: allegro@vivena.pl
 4. Kupującym mogą być:
  1. osoby fizyczne, w tym Konsumenci,
  2. osoby prawne,
  3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 5. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia Kupującego z stosowania określonych w nim zasad.
 6. Vivena-Natura Sp. z o.o. będzie przesyłała Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie sklepu za zgodą Kupującego.
 7. Wszystkie promocje i rabaty dotyczą Kupujących, którzy dokonają rejestracji w sklepie internetowym.
 8. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail, adresu na który ma być doręczona przesyłka, nr Pesel w przypadku zakupu bez akcyzy.
 9. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący potwierdza zapoznanie się z regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Przedstawiona oferta stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki do klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
 7. Zapłata ceny następuje w następujące sposoby:
  a) za pobraniem ceny w momencie wydania towaru – płatność gotówką przy odbiorze. Kupujący zamawia towar z obowiązkiem zapłaty. Kupujący jest świadom, że w przypadku nie odebrania przez niego zamówionego towaru, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej (podstawa prawna: art. 471 Kodeksu cywilnego).
  b) za zapłatą ceny przed wysłaniem towaru do Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Zapłata kwoty zamówienia wraz z kosztami przesyłki powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie wydania towaru Kupującemu (za pobraniem).
 9. Czas realizacji zamówienia (czas od złożenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy zależny od przewoźnika.
 11. W związku z sprzedażą, na rzecz Kupującego wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 12. O chęci otrzymania faktury VAT Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedającego w momencie składania zmówienia.
 13. Ceny podane na aukcjach Vivena-Natura Sp.z o.o. są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają akcyzy od wyrobów węglowych.
 14. Sprzedaż towarów akcyzowych:Kupujący, w przypadku zakupu węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego (w cenie bez akcyzy) zobowiązany jest do :– Potwierdzenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 Art. 31a ust.1).– Podpisania faktury stanowiącej Dokument Dostawy, która będzie załączona do przesyłki. Podpisaną fakturę należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na adres Vivena-Natura Sp. z o.o. w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. W przypadku nie zwrócenia podpisanej faktury, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy zgodnie z przepisami (wysokości: węgiel kamienny 37,47zł brutto do tony, węgiel brunatny 13,54zł brutto do tony).

ZWROT I REKLAMACJE

 1. Zwrot towaru.
  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może: złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) jeśli jest konsumentem złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny) jeśli nie jest konsumentem
  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie jego odbioru w punkcie sprzedaży lub w miejscu dostawy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Vivena-Natura Sp. z o.o. w Prochowicach do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupujących, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Vivena-Natura Sp. z o.o. oświadcza, że zebrane dane osobowe przetwarza wyłącznie w celu wystawienia faktury lub rachunku i nie wykorzystuje ich do celów marketingowych.
 4. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty za kolejne nadanie do niego przesyłki.