Odbiór odpadów

Oferujemy Państwu odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w zakładach przemysłowych, sklepach, gospodarstwach rolnych, a także obiektach publicznych, w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodny z przepisami prawa.

Do naszych zadań należy fachowe doradztwo w zakresie metodyki zagospodarowywania odpadów oraz rzetelna pomoc w przystępowaniu do postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Odbieramy odpady, a także przyjmujemy je od Państwa zgodnie z posiadanymi przez nas decyzjami administracyjnymi, również wydajemy Karty Przekazania Odpadów.
Dział Ochrony Środowiska podchodzi do potrzeb każdego klienta indywidualnie, a ceny wykonywanych usług są ustalane z każdym z Państwa i podlegają negocjacji. Dostosowujemy metody recyklingu, bądź utylizacji do szerokiej gamy odpadów.

Rodzaje odpadów jakie zbieramy:

  • 02.01.04 – Odpady z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań
  • 03.03.08 – Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
  • 07.02.13 – Odpady tworzyw sztucznych
  • 07.02.80 – Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
  • 15.01.01 – Opakowania z papieru i tektury
  • 15.01.02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
  • 15.01.03 – Opakowania z drewna
  • 15.01.04 – Opakowania z metali
  • 15.01.05 – Opakowania wielomateriałowe
  • 15.01.06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
  • 15.01.07 – Opakowania ze szkła
  • 15.01.09 – Opakowania z tekstyliów
  • 16.01.19 – Tworzywa sztuczne
  • 17.02.01 – Drewno
  • 15.17.02.02 – Szkło
  • 16.17.02.03 – Tworzywa sztuczne
  • 17.19.12.01 – Papier i tektura
  • 18.19.12.04 – Tworzywa sztuczne i guma
  • 19.19.12.05 – Szkło
  • 20.19.12.07 – Drewno inne niż wymienione w 19.12.06
  • 20.19.12.10 – Odpady palne (paliwo alternatywne)

Posiadamy również możliwość odebrania oraz przyjęcia do zagospodarowania gruzów budowlanych, odpadów paleniskowych, a także kompostów i kompostów nienadających się do wykorzystania  Korzystając z usług świadczonych przez dział Ochrony Środowiska Vivena-Natura masz gwarancje, że odpady, które wytwarzasz zostaną wykorzystane ponownie lub zutylizowane w sposób nie szkodliwy dla środowiska naturalnego.

Doradztwo

Oferujemy Państwu fachowe doradztwo w zakresie gospodarki szerokiej gamy odpadów. Pomagamy znaleźć metodę ograniczenia powstawania, recyklingu lub utylizacji odpadów, w tym odpadów uciążliwych w zagospodarowaniu. Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom jakie stawiają nam nawet najbardziej wymagający Klienci. Wykonujemy projekty koncepcyjne instalacji do przetwarzania odpadów, a także projekty i instrukcje składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Dysponujemy zapleczem technologicznym oraz niezbędną wiedzą i uprawnieniami do prowadzenia zarządu operacyjnego nad budową składowisk odpadów, ich eksploatacją, zamknięciem oraz rekultywacją.

Dział Ochrony Środowiska świadczy również doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych związanych z ochroną środowiska m.in. takich jak uzyskiwanie pozwolenia zintegrowanego, raportu oddziaływania na środowisko, procedury oceny oddziaływania na środowisko, decyzji na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub odzysk odpadów oraz wszystkich postępowań związanych ze składowiskami odpadów.

Specjalną ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych. Prowadzimy pomoc w zestawianiu ewidencji odpadów, wykonywaniu audytów, sprawozdań, w tym terminowych sprawozdań administracyjnych związanych z gospodarką odpadami. Na Państwa zlecenie wykonamy każde niezbędne czynności związane z administracyjnymi procedurami środowiskowymi, po to aby spełnić niezbędne wymogi stawiane przez prawo.

Szkolenia

Umożliwiamy odbycie interesujących i podnoszących wiedzę szkoleń, które mogą odbyć się na terenie urzędów i instytucji państwowych, szkół oraz zakładów pracy. Szkolenia te prowadzone są przez lektora, który na co dzień zajmuje się problematyką branży gospodarki odpadami. Na szkoleniu przekazuje się wiedzę z praktycznych doświadczeń oraz wiedzę teoretyczną. Istnieje możliwość dostosowania tematyki warsztatu do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycję oraz oferujemy szeroki wachlarz tematyczny.

Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii poruszające tematy takie jak: budowa; funkcjonowanie; aspekty prawne; przebieg inwestycji; opłacalność inwestycji; problemy techniczne; zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska; zasady bhp; szanse na rozwój w przyszłości; instalacji odnawialnych źródeł energii i instalacji do gospodarki odpadami.

Rekultywacja składowisk

Spółka Vivena-Natura posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarządu operacyjnego i wykonawstwa rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów. Dążymy do przywracania pierwotnych kształtów i walorów środowiska, zabezpieczając je przed szkodliwym działaniem, zaniedbaniami i błędami społeczeństwa. Posiadamy niezbędną wiedzę i głębokie doświadczenie w branży rekultywacji gruntów, a także odpowiednie zaplecze technologiczne. Jesteśmy producentem akredytowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi środka poprawiającego właściwości gleby OptiKompo43, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi rekultywacyjne przynoszące wielkie korzyści środowisku naturalnemu, dając tym samym możliwość estetycznego zazielenienia zrekultywowanych gruntów.

rekultywacja-skladowisk-3 rekultywacja-skladowisk-2

Obecnie Spółka Vivena-Natura prowadzi zarząd nad pięcioma rekultywacjami składowisk odpadów.

Oferujemy:

  • zarząd i nadzór nad usługą wykonania prac rekultywacyjnych,
  • wykonawstwo projektów rekultywacji składowisk odpadów, instrukcji prowadzenia i zamknięcia składowisk,
  • porządkowanie i zazielenienia terenów,
  • szacowanie potencjału energetycznego składowisk,
  • minimalizację negatywnych oddziaływań składowisk na środowisko.